top of page

Easy Riders Buon Ma Thuot

Khám phá vẻ đẹp đích thực DakLak trên xe máy.

Nếu bạn yêu thiên nhiên, và thích khám phá vẻ đẹp tự nhiên. Hãy liên lạc, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá, hòa mình vào nắng, gió và khám phá  đi trên các nẻo đường.

KHÁM PHÁ BUÔN MA THUỘT TRÊN XE MÁY
No1. Buôn Ma Thuột - Buôn Đôn - Vườn cà phê - Làng cà phê Trung Nguyên - Thác - Bảo tàng - Làng người Ê đê

Giá dịch vụ: 110$ - Tổng: 200km - 2 ngày 1 đêm

No3. Buôn Ma Thuột - Thác - Vườn cà phê - Làng cà phê Trung Nguyên  - Bảo tàng - Làng người Ê đê

Giá dịch vụ: 55$ - Tổng: 70km - 1 ngày

No5. Buôn Ma Thuột - Buôn Đôn - Làng người Ê đê -  Thác - Làng cà phê Trung Nguyên - Hồ Lăk - Vườn cà phê

Giá dịch vụ: 165$ - Tổng: 250km - 2ngày 2 đêm

No2. Buôn Ma Thuột - Buôn Đôn - Vườn cà phê - Làng cà phê Trung Nguyên - Bảo tàng - Làng người Ê đê

Giá dịch vụ: 55$ - Tổng: 100km - 1 ngày

No4. Buôn Ma Thuột - Hồ Lăk - Ede's People - Vườn cà phê - Làng cà phê Trung Nguyên.

Giá dịch vụ: 55$ - Tổng: 150km - 1 ngày

No6. Khám phá vườn quốc gia Yok Đôn

Giá dịch vụ: 55$ - Tổng: 140km - 1 ngày

bottom of page