top of page
9.jpg

9.jpg

CÁC ĐIỂM ĐẾN Ở DAKLAK

No 1
Làng cà phê Trung Nguyên

Cách trung tâm thành phố 3Km

No 2
Thác DrayNu, Dray Sap, Gia Long

Cách trung tâm thành phố 25Km

No 3
Hồ Lăk

Cách trung tâm thành phố 60Km

No 4
Khu du lịch Buôn Đôn

Cách trung tâm thành phố 40Km

No 5
Bảo tàng văn hóa Tây Nguyên

Cách trung tâm thành phố 1Km

No 6
Tour văn hóa, ẩm thực

Cách trung tâm thành phố 15Km

No 7
Vườn cà phê

Cách trung tâm thành phố 15Km

No 8
Làng dân tộc Ê Đê

Cách trung tâm thành phố 5Km

bottom of page